Bepalingen

Er is een aantal hoofdgroepen binnen de moleculaire diagnostische testen te onderscheiden:

Classificatie

  • Chromosomale translocatie assays: voor het oplossen van differentiaal diagnoses bij diagnostiek van hematologische maligniteiten en sarcomen.
  • Assays die de diagnostiek van solide tumoren waaronder endocriene tumoren ondersteunen.
  • Assays om de aanwezigheid van virussen aan te tonen (bijvoorbeeld HPV, EBV ); hiervoor zijn verschillende methodes toepasbaar  (PCR, in situ hybridisatie, etc.)

Vaststellen clonaliteit bij hematologische maligniteiten

  • B cell en T cell receptor gen herschikkingsonderzoek

Voorspellen therapie response

  • Mutatieanalyse van diverse genen, bijvoorbeeld EGFR, KRAS, KIT, BRAF, ter voorspelling van de respons op therapie.
  • Detectie van amplificatie van genen in tumoren bijvoorbeeld HER2/NEU.

Het bepalen van erfelijke aanleg

  • Bepaling van micro satelliet (in)stabiliteit en MLH1 methylering ter bepaling van een eventueel Lynch syndroom
  • Richtinggevende diagnostiek bij MUTYH geassocieerder polyposis. In deze trajecten wordt morfologische expertise alsmede ondersteunende immunohistochemie aangeboden

Weefsel identificatie bij verwisseling en contaminatie

In het rechter panel vindt u een aantal veel aangevraagde moleculair diagnostische testen,  gerelateerd  aan een specifiek ziektebeeld zoals colorectaal- of long carcinoom. Voor de meest gebruikte testen vindt u een korte beschrijving van de klinische toepasbaarheid, daarnaast de gebruikte  technologie en de manier waarop materiaal dient te worden aangeleverd.
De in het “Bepalingen” opgenomen testen zijn een beperkte selectie uit de reeks van moleculaire diagnostische testen die bij de SLMP kunnen worden uitgevoerd. In overleg kunnen nieuwe testen op aanvraag worden ontwikkeld.

Onder het tabblad Testen A-Z zijn de aangeboden testen op alfabetische volgorde opgenomen. Mocht u interesse hebben in het laten uitvoeren van een specifieke, hier niet vermelde  test, neem dan contact met ons op.