Mammacarcinomen

Ongeveer 15 % van de mamacarcinomen adenocarcinomen laat HER2 gen amplificatie en HER2 eiwit overexpressie zien. Bij HER2 positief gemetastaseerd mammacarcinoom is gebleken dat toevoegen van Herceptin aan de chemotherapie leidt tot een betere overleving; bij HER2 positief primair mammacarcinoom is gebleken dat toevoegen van HER2 aan de adjuvante systemische behandeling leidt tot een verbeterde overleving.

Om die reden wordt bij ieder mammacarcinoom een HER2 test gedaan.

Testen: SISH HER2 met een monocolor HER2 probe. Uitslag van een HER2 test wordt gegeven als amplificatie of geen amplificatie.

Materiaal: paraffine materiaal van de tumor; het kan hierbij gaan om mammabiopten en of excisiepreparaten van het mammacarcinoom.

Omlooptijd: 5 werkdagen na ontvangst van geschikt materiaal.