Contract Research

Veel van de moderne oncologische therapieën zijn alleen werkzaam binnen specifieke doelgroepen. Op voorhand is het voor een farmaceutisch bedrijf vaak moeilijk in te schatten in welk deel van de patiëntenpopulatie het middel werkzaam en kosteneffectief zal zijn. Voor deze zogenaamde ’targeted therapies’ is het cruciaal om van tevoren aan te tonen of de target aanwezig is.
Het is gebruikelijk om tijdens de trial fase van een medicijn ook een aantal moleculair diagnostische bepalingen te laten uitvoeren. Het middel kan niet effectief blijken te zijn in de totale onderzochte groep maar wel effectief zijn in bij een specifiek deel van de patiëntenpopulatie die een bepaalde gen mutatie al dan niet bezit.

SLMP is een laboratorium dat onafhankelijk, technische gestandaardiseerde moleculair diagnostische testen kan uitvoeren ten behoeve van trialonderzoek. De kennis en expertise alsmede de capaciteit van het AMC en LUMC, welke voldoen aan strenge kwaliteitseisen, borgen een betrouwbare uitvoering.