Melanomen

De meeste melanomen hebben overactivatie van de RAS-RAF-MEK-ERK signaaltransductie route. Het niveau waarop deze signaaltransductieroute is aangedaan verschilt, en is geassociƫerd met de hoeveelheid UV schade. Circa 66% van de cutane melanomen heeft mutaties in BRAF, waarbij het in 74-90% een p.V600E mutatie betreft, en in ca. 20% van de gevallen eenp.V600K mutatie. Circa 33% van de cutane melanomen heeft mutaties in NRAS, waarbij de p.Q61R mutatie het meest voorkomt, gevolgd door codon 12 mutaties. Daarnaast worden in melanomen mutaties in KIT gevonden, vooral in mucosale (18-21%) en acrale (11-14%) melanomen. Het betreft in deze gevallen vooral exon 11, 13 en 17 van het KIT gen. In 45-50% van de uveale melanomen worden mutaties in het GNAQ gen gevonden (p.Q209L mutatie). 50% van de GNAQ wildtype melanomen heeft mutaties in GNA11. Welk middel effectief zou kunnen zijn bij patiƫnten met gemetastaseerd melanoom wordt bepaald door het type mutatie. BRAF remmers werken bijvoorbeeld alleen wanneer er een mutatie in BRAF is aangetoond.

Testen: Taqman analyse voor BRAF V600E mutatie, en Sanger sequencing voor NRAS exon 1 en 2 en KIT exon 11,13 en 17.

Opmerking: een melanoom specifieke Taqman assay voor BRAF, NRAS, KIT, GNAQ en GNA11 is in ontwikkeling.

Materiaal: paraffine of vriesmateriaal van de tumor.

Omlooptijd: 5-7 werkdagen na ontvangst van geschikt materiaal (Taqman assay). Uitslag van een eventuele sequentie analyse volgt separaat (2 werkdagen later). Voor een aantal specifieke bepalingen kan een langere omlooptijd van toepassing zijn, voor nadere info neem contact met ons op.