Materiaal aanleveren

Checklist  insturen materiaal:

  • Ingevuld SLMP aanvraagformulier klik hier voor de oudere Word versies 97-2003 invulformulier of klik hier voor Word 2010 invulformulier
  • Altijd blokjes en relevante HE coupes insturen. Indien niet compleet kan dit leiden tot vertraging.
  • Eventueel cytologisch materiaal (glaasjes e/o celblok)
  • Bijbehorende pathologie verslag

Let op: één formulier per patiënt, indien meerdere casus tegelijk worden ingestuurd graag apart verpakken

Bij vragen neem contact op met:

Afdeling Pathologie – AMC
Patiëntenzorg secretariaat (H2-126)
Postbus 22660
1100 DD Amsterdam
Tel: 020 – 566 2827
Fax: 020 – 697 9567
E-mail: pathologie@amc.nl

Afdeling Pathologie – LUMC
Patiëntenzorg secretariaat (L1-Q)
Postbus 9600
2300 RC Leiden.
Tel: 071-52 66503
Fax: 071-52 66952
Email: Patientenzorg_Secretariaat@lumc.nl

Voor insturen materiaal, download het aanvraagformulier

Heeft u problemen met downloaden formulier of andere vragen stuur dan een mail naar het secretariaat van of het AMC of het LUMC