Kwaliteit

De aangeboden testen vermeld onder “Bepalingen” zijn kennis- en kapitaalsintensief en vergen ruime kennis en ervaring van en met de moleculaire diagnostiek. Kwaliteit van de testen kent twee aspecten, in eerste instantie de intrinsieke kwaliteit van de test; hoe betrouwbaar is de test, in welke mate is de test gevalideerd etc. Daarnaast is de kwaliteit van de uitvoering van de testen van groot belang voor de betrouwbaarheid van de uitslag.

De kwaliteit van de testen en de mate waarin deze testen zijn gevalideerd zijn zaken die moeten worden gewogen bij de selectie van de meest relevante test. Het veld van de moleculaire diagnostiek is sterk in ontwikkeling waardoor het moeilijk is steeds de beste testen te kunnen aanbieden. SLMP is door de sterke interactie met het wetenschappelijk onderzoek van de twee participerende academische ziekenhuizen in staat blijvend te investeren in de nieuwste kennis en technieken om zo voortdurend de meest geschikte en “up to date” moleculair diagnostische testen aan te kunnen bieden.

Onze kwaliteit wordt gewaarborgd doordat gewerkt wordt volgens de systematiek van een geaccrediteerd lab (CCKL) en volgens de kwaliteitsrichtlijnen die zijn vastgelegd binnen de NVVP voor moleculaire diagnostiek. De richtlijnen vindt u hier

De afdeling pathologie van het AMC en van het LUMC zijn CCKL geaccrediteerd. Daarnaast wordt in beide labs jaarlijks meegedaan aan kwaliteitsrondzendingen.