Maagcarcinomen

Ongeveer 15% van de adenocarcinomen laat HER2 gen amplificatie en HER2 eiwit overexpressie zien. Bij HER2 positieve inoperabele/gemetastaseerde ziekte is gebleken dat toevoegen van Herceptin (trastuzumab) aan combinatie chemotherapie resulteert in een betere overleving. Om die reden moet een HER2 test worden gedaan bij patienten met een maagcarcinoom waarbij een behandeling die Herceptin bevat kan worden overwogen.

Testen: SISH HER2 met een monocolor HER2 probe. Uitslag van een HER2 test wordt gegeven als amplificatie of geen amplificatie.

Materiaal: paraffine materiaal van de tumor; het kan hierbij gaan om maagbioptenen en of excisiepreparaten van het maagcarcinoom.

Omlooptijd: 5 werkdagen na ontvangst van geschikt materiaal.