SLMP

 

De Samenwerkende Laboratoria voor de Moleculaire Pathologie (SLMP) is geïnitieerd door de afdelingen Pathologie van het AMC en het LUMC. Dit initiatief staat ook open voor participatie van andere ziekenhuizen/laboratoria.

Doel:

  • Beschikbaarheid van de meest geschikte en “up to date” moleculair diagnostische testen
  • Hoge kwaliteit
  • Snelle uitslag
  • Concurrerende prijs
  • Digitale verzending van de uitslagen, via beveiligde bestanden
  • Voortdurend onderzoek naar en verbetering van testen en toepassingen
  • De mogelijkheid om op aanvraag nieuwe testen te laten ontwikkelen

Achtergrond:

Om adequaat in te kunnen spelen op de nieuwe ontwikkelingen binnen de moleculaire pathologie zijn de afdeling Pathologie van het LUMC en de afdeling Pathologie van het AMC een samenwerkingsverband aangegaan om moleculair diagnostische testen aan te bieden op de Nederlandse zorgmarkt.

De samenwerking is erop gericht de kennis en expertise, die in een groot aantal jaren in beide academische ziekenhuizen is opgebouwd, te bundelen en deze kennis te delen opdat steeds de meest geschikte, “state of the art”, test voor het specifieke ziektebeeld kan worden aangeboden. Door apparatuur en de kosten van kwaliteitsbewaking van een groot aantal testen met elkaar te delen kan niet alleen een kostenvoordeel worden behaald, maar kan, door hogere efficiëntie, ook de omlooptijd worden verkort. Hiernaast wordt gestreefd naar verdere automatisering waarbij uitslagen digitaal verstuurd kunnen worden in een beschermde mailomgeving (waaronder Zorgmail). Tevens hebben wij als doel om op termijn ook de bijbehorende laboratorium gegevens/ruwe data van de test voor de aanvrager beschikbaar maken.

De moleculair diagnostische testen worden uitgevoerd voor interne en externe aanvragers. Andere laboratoria/ziekenhuizen wordt de mogelijkheid geboden/uitgenodigd om actief deel te nemen aan dit samenwerkingsverband dan wel monsters ter analyse in te sturen.

Onder de tabbladen van deze site ziet u aanvullende informatie over de verschillende testen, de toepassingsgebieden de werkwijze en de wijze waarop monsters dienen te worden aangeleverd.